Popis

POPIS

Tato pomůcka provází žáka předmětem český jazyk od 1. – 5. třídy. Pomáhá naučit správnou interpunkci za větou a v souvětí. Pomůcku je možné používat k jakékoli učebnici Čj pro 1. – 5. třídu.

DETAILY

Typ činnosti: Individuální, skupinová, frontální práce s žáky
Cíl: Upevnit interpunkci a druhy vět (věta tázací, rozkazovací, přací, oznamovací)
Ročník:  1. – 5. ročník
Využití:  Interpunkce, druhy vět (věta tázací, rozkazovací, přací, oznamovací), souvětí. Také zvýrazňovací a dekorační prvek na tabuli.
Formát: 6 ks kvalitních odolných magnetek ve dvou velikostech: 4 ks 30 × 30 mm, 2ks 30 × 90 mm)

Další informace

Ročník

2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník