Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro internetový obchod Výpomůcky.cz. VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

II. Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi prodávajícím, tj. Výpomůcky.cz a kupujícím vzniká ve chvíli závazné objednávky prostřednictvím e-shopu na www.vypomucky.cz. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat zboží nejpozději do 7 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky od kupujícího. Závaznou objednávku může kupující stornovat prostřednictvím emailu info@vypomucky.cz do jedné hodiny od vyplnění nákupního formuláře, nevznikají tak žádné finanční nároky ze strany prodejce.
Pokud prodávající nebude schopen dodržet stanovený termín (např. z důvodů pozdržení v tiskárně), bude do 5 dnů informovat prostřednictvím emailu nebo telefonu kupujícího.

III. Způsob objednání zboží

Objednání zboží probíhá prostřednictvím elektronického obchodu na webových stránkách www.vypomucky.cz. Kupující je povinen uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a další poplatky (doprava) uvedené v závazné objednávce.

IV. Ochrana osobní údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nikde zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení dodacího jména a adresy, případně telefonního čísla). Osobní údaje, které jsou poskytovány dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

V. Dodací podmínky

Objednávka může být předána kupujícímu těmito způsoby:
• Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující.
• Zasílání přepravní službou po ČR: Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, nebo přepravní společností PPL. Jednotná cena poštovného je 99 Kč. O volbě přepravy zásilky rozhodují Výpomůcky.cz.

VI. Způsob platby

Platbu objednávky v internetovém obchodě Výpomůcky.cz je možné uskutečnit těmito způsoby:

  • Úhradou převodem předem na bankovní účet před odesláním zboží. Po připsání částky na bankovní účet, bude zboží odesláno.
  • Úhradou faktury, tedy bankovním převodem na základě faktury zaslané společně se zbožím. Tato forma úhrady je vyhrazena výhradně pro školské organizace.
  • V hotovosti při osobním převzetí objednávky v místě skladu (Liberec, Nová Paka, Jilemnice).

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má nárok dle zákona č. 367/2000 na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě zákona č. 367/2000 vrátí prodávající zaplacenou částku kupujícímu za vrácené zboží na bankovní účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno, a to do 10 pracovních dnů od doručení vráceného zboží s kopií dokladu o koupi na adresu prodávajícího. Kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné).

VIII. Reklamace

Reklamace se podává e-mailem na info@vypomucky.cz. V reklamaci je nutné uvést číslo objednávky (faktury) a popsat závady. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 24. 8. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. VOP jsou k dispozici na www.vypomucky.cz.