Popis

POPIS

Pomůcka je určena pro předmět český jazyk v 1. třídě. Spadá do období tvoření prvních slabik z písmen M, L, S a P. Pomůcka je využitelná k jakékoli učebnici živá abeceda.

DETAILY

Typ činnosti: Široké spektrum od individuální, skupinové, frontální práce s žáky po stolní, karetní hry.
Cíl: Upevnit analýzu a syntézu první slabiky slova. Naučit slabikovat.
Ročník:  1. ročník
Využití:  Slovotvorba, slabika, prostorová orientace (nahoře, dole, vlevo, vpravo), pojem řádek, sloupek, počty, velká a malá tiskací písmena. Rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání, zrakového vnímání, logického myšlení, rozhodování a paměti.
Formát: 1ks A4 (297 mm × 210 mm), oboustranný tisk, oboustranně laminované

Další informace

Ročník

1. ročník