Popis

POPIS

S mazací tabulkou PIŠ – MAŽ lze procvičovat hravě a efektivně: prvopočáteční psaní písmen a číslic, sčítání, odčítání, násobení, dělení, problematiku i/y (např.:vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky).

DETAILY

Typ činnosti: Počítání, psaní a malování na mazací tabulku.
Cíl: Upevnění matematických operací +, -, x, :, prvopočátečního psaní písmen a číslic a problematiky i/y
Ročník:  1. – 5. ročník
Využití:  Motivační funkce/ samostatná práce/ společná práce/ hra/ soutěž/ kontrolní test
Formát: 1ks A4 (297 mm × 210 mm), tuhá papírová deska, jednostranný tisk, oboustranná laminace, povrch k opakovanému psaní smazatelným fixem

Další informace

Ročník

2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník