Popis

POPIS

Pro koho? Pomůcka je určena pro předmět český jazyk v 1. a 2. třídě základních a speciálních škol a také pro přípravný ročník v MŠ. Je vhodná jako startovací pomůcka pro všechny děti, které se začínají zajímat o písmena. V praxi je metoda ověřená i u dětí s poruchami učení. Pomůcka spadá do období prvního fixování a rozlišování písmen. Pomůcka je slučitelná se všemi výukovými metodami čtení.

Na jakém principu funguje? Pomůcka je založená na logickém principu 3×1, kdy tvar jednoznačného obrázku vychází z tvaru písmene: Žák si vrývá do paměti 1 písmeno –  k němu 1 slovo (případně rým)  – 1 obrázek. Metoda odpovídá vícekanálovému učení. Učební metoda úspěšně a přirozeně pracuje s fotografickou pamětí dětí.

DETAILY

Typ činnosti: Široké spektrum od individuální, skupinové, frontální práce s žáky po stolní, karetní a pohybové hry
Cíl: Upevnit znalost písmen celé abecedy.
Ročník:  1. ročník, 2. ročník a MŠ
Využití:  Písmena (velká i malá tiskací, psací), slovotvorba, prostorová orientace (nahoře, dole, vlevo, vpravo), pojem řádek, sloupek, počty. Rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání, zrakového vnímání, logického myšlení, rozhodování a paměti.
Formát: 35 ks A4 (297 mm × 210 mm), 1 písmeno = 1 A4, jednostranný tisk, oboustranně laminované

Další informace

Ročník

1. ročník, 2. ročník

Mohlo by se Vám líbit…

Rodinky
25 
Mřížky
25