Balíček pro prvňáčky


ročník: 1. ročník
předmět: Matematika Český jazyk
činnost: Široké spektrum od individuální, skupinové a frontální práce s žáky až po stolní a karetní hry.
cíl: Hravou formou napomoci prvnímu čtení, psaní a počítání.
využití: Písmo tiskací, psací, malé, velké, pohádka, posloupnost děje ve vyprávění,početní operace sčítání a odčítání, psaní, porovnávání množství.

popis: V balíčku naleznete pro hravé a efektivní učení v 1. třídě tyto produkty : MŘÍŽKY (1x A4) RODINKY (1x A4) KOSTKA (1 ks), DUEL (1x A4) POHÁDKOVÉ POČÍTÁNÍ (1x A4) PIŠ MAŽ (1x mazací tabulka A4)