Xylofon


ročník: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
předmět: Matematika Český jazyk
činnost: Hravé upevňování učiva na mazací tabulce.
cíl: Upevnění matematických operací +, -, x, :, psaní i/y, počátečního písmene, abecedy, atd.
využití: Motivační funkce/ samostatná práce/ společná práce/ hra/ soutěž/ kontrolní test

popis: S Xylofonem lze procvičovat hravě a efektivně: prvopočáteční psaní písmen a číslic, sčítání, odčítání, násobení, dělení, problematiku i/y (např.:vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky). Xylofon je vyjmutou částí z mazací tabulky PIŠ - MAŽ.