Seminář na Vaše přání (min. 10 účastníků)


ročník: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
předmět: Matematika Český jazyk
činnost: Seminář pro učitele ZŠ - 1. stupeň
cíl: Seznámení s novými učebními pomůckami
využití: pro výuku individuální i skupinovou

popis: Místo konání: Vaše škola / Datum: dle dohody / S sebou: pastelky a dobrou náladu / Cena: 400 Kč na osobu / Účastníci budou seznámeni s konkrétními metodami práce. Vyzkouší si nové učební pomůcky využitelné pro výuku českého jazyka a matematiky na školách, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Seminář je určen pro učitele, kteří hledají nové netradiční formy práce a chtějí žákům zpestřit vyučování. Čím jsou pomůcky výjimečné? Šetří Váš čas, zpestří a zefektivní výuku, vychází z pedagogické praxe, obsahují rychlou a přehlednou kontrolu, jsou zábavné a motivující pro děti, navíc vhodné i pro děti s poruchami učení. Většina našich výpomůcek je určena učitelům pro zpestření vyučovacích jednotek.