Světvět


ročník: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
předmět: Český jazyk
činnost: Individuální, skupinová, frontální práce s žáky
cíl: Upevnit interpunkci a druhy vět (věta tázací, rozkazovací, přací, oznamovací)
využití: Interpunkce, druhy vět (věta tázací, rozkazovací, přací, oznamovací), souvětí. Také zvýrazňovací a dekorační prvek na tabuli.

popis: Tato pomůcka provází žáka předmětem český jazyk od 1. - 5. třídy. Pomáhá naučit správnou interpunkci za větou a v souvětí. Pomůcku je možné používat k jakékoli učebnici Čj pro 1. - 5. třídu.