Pohádkové počítání - 1 pohádka (4x A4)


ročník: 1. ročník
předmět: Matematika
činnost: hravé počítání s pohádkou
cíl: Upevnění matematických operací sčítání a odčítání, rozklad čísel, práce s číselnou osou
využití: samostatná práce, práce navíc pro nadané žáky, frontální práce, práce ve skupinách

popis: Pohádkové počítání procvičuje matematické spoje sčítání a odčítání do 20. Každá pohádka má 4 části (A4) s obrázky z pohádky a příklady. Vybírat můžete z těchto pohádek: I. Pohádka O řepě (sčítání a odčítání do 7) II. Karkulka (sčítání a odčítání do 7) III. Pohádka O koblížkovi (sčítání a odčítání do 8) IV. Dlouhý, Široký a Bystrozraký (sčítání a odčítání do 10) V. Perníková chaloupka (sčítání a odčítání do 10) VI. Kocour v botách ( sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky) VII. Smolíček (sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky) Název vybrané pohádky, kterou chcete zakoupit, uveďte do poznámky v nákupním košíku. Děti počítají příklady, skládají obrázky, poznávají a vyprávějí pohádky podle obrázkové osnovy. Jednotlivé části pohádek jsou barevně rozlišeny a opatřeny symboly pohádek, učitel a žák snadno roztřídí a přehledně uloží. Rozstříhané části pohádek se vloží do samouzavíratelných sáčku a uloží do plastové obálky s drukem. Určeno:pro 1. ročník, vyšší třídy MŠ a žáky se specif. vzdělávacími potřebami, vhodné jako dárek k zápisu