Násobilky Nezlobilky - metodika


ročník: 2. ročník 3. ročník
předmět: Matematika
činnost: hravé počítání s pracovním sešitem
cíl: upevnění matematických operací . , : (okrajově +, -)
využití: motivační funkce/ soutěž / hra/ práce navíc pro nadané žáky/ společná práce, samostatná práce/ zábavný domácí úkol

popis: Metodika Násobilek Nezlobilek je detailní popis všech činností v pracovním sešitě. Najdete tu popis činností, konkrétní ukázky, správné řešení úkolů. K nákupu 15 kusů pracovních sešitů a více obdržíte metodiku zdarma.