Skládanka - sada


ročník: 3. ročník 4. ročník 5. ročník
předmět: Český jazyk
činnost: Práce s obrázkem a tabulkou
cíl: Upevnění významu vyjmenovaných slov, jejich tvarů a slov příbuzných, synonym
využití: Frontální práce a samostatná práce, práce navíc pro nadané žáky, práce ve dvojicích, skupinách

popis: Sada - 7x oboustranná A4 Pomůcka má široké využití. Skládankou můžeme procvičovat: vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná, tvary vyjmenovaných slov, synonyma, slovní druhy, vzory podstatných jmen, skloňování podstatných jmen, časování sloves a další. Součástí pomůcky je návod, kde jsou popsány typy činností.