Pohádkové počítání - 7 pohádek (28x A4)


ročník: 1. ročník 2. ročník
předmět: Matematika
činnost: hravé počítání s pohádkou
cíl: Upevnění matematických spojů sčítání a odčítání, rozklad čísel, práce s číselnou osou
využití: samostatná práce, práce navíc pro nadané žáky, frontální práce, práce ve skupinách

popis: Pohádkové počítání procvičuje matematické operace sčítání a odčítání. Je vhodné pro žáky 1. ročníku ZŠ, vyšší třídy MŠ a žáky se specif. vzděl. potřebami nebo jako dárek k zápisu pro budoucí prvňáčky. Každá pohádka má 4 části, které jsou barevně rozlišeny. Každá část obsahuje návod, 4 sloupce příkladů, číselnou osu a obrázek s částí pohádky = obrázková osnova. Sloupce příkladů žáci počítají a výsledky přímo zapisují na pomůcku nebo sloupce opisují do sešitu. Počítat mohou i s obrázkem, na kterém vyhledávají různé počty předmětů a přiřazují k nim číslo. Pohádku po složení obrázku vyprávějí. Všechny části pohádky jsou označeny symbolem dané pohádky, žáci i učitel je snadno roztřídí. Pomůcka má kvalitní oboustrannou laminaci, která umožňuje psaní výsledků, rozklad čísel a vyznačování čísel na číselné ose přímo na pomůcku. Laminace zároveň zabraňuje poškození a prodlužuje životnost pomůcky. Má funkci stírací tabulky, zápisy jsou snadno smazatelné papírovým ubrouskem nebo hadříkem. Pomůcku tak můžou používat žáci několik let. Nutné použít fix za sucha stíratelný. Celé Pohádkové počítání obsahuje 960 příkladů k procvičování matematických operací sčítání a odčítání, zaokrouhlování, porovnávání čísel a rozkladu čísel. Pomůcku můžete koupit jednotlivě A4 = 20,- Kč 32 -36 příkladů Všechny části pohádky s pohádkovou osnovou 4 x A4 = 80,- Kč 144 příkladů Celý komplet Pohádkového počítání 28x A4 = 450,- Kč 960 příkladů (jedna pohádka zdarma)