Rodinky


ročník: 1. ročník
předmět: Český jazyk
činnost: Široké spektrum od individuální, skupinové a frontální práce s žáky až po stolní a karetní hry.
cíl: Upevnit představu o písmenu - 4 tvary od jednoho písmene.
využití: Abeceda. Písmo tiskací, psací, malé a velké.

popis: Pomůcka je určena pro předmět český jazyk v 1. třídě. Spadá do seznamování s písmeny M, L, S, P, A, E, I, O, U. Pomůcka je využitelná k jakékoli učebnici živá abeceda. Pomůcka slouží k zafixování a upevnění všech 4 podob jednoho písmene: malé a velké tiskací, malé a velké psací.