Mřížky


ročník: 1. ročník
předmět: Český jazyk
činnost: Individuální / frontální práce s žáky
cíl: Upevnit hláskovou sluchovou analýzu a syntézu slov a následný převod do písemné podoby.
využití: Slovotvorba, slabika, písmeno, hláska, pravolevá orientace, prostorová orientace (nahoře, dole), pojem řádek, počty 1 – 5, tiskací a psací podoba písmen. Rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání, zrakového vnímání, logického myšlení, tvořivosti a rozhodování.

popis: Tato pomůcka provází žáka předmětem český jazyk celou 1. třídou od učení prvních písmen, slabik, prvních jednoduchých slov až po slova s těžšími písmeny. Pomůcku je možné používat k jakékoli živé abecedě a slabikáři. Na karty je možné pokládat papírová písmena nebo psát stíratelným fixem.