Pohádkové počítání - 1 díl pohádky (1x A4)


ročník: 1. ročník
předmět: Matematika Český jazyk
činnost: hravé počítání s pohádkou
cíl: Upevnění matematických operací sčítání a odčítání, rozklad čísel, práce s číselnou osou
využití: samostatná práce, práce navíc pro nadané žáky, frontální práce, práce ve skupinách

popis: Pohádkové počítání obsahuje 7 pohádek, které procvičují matematické spoje sčítání a odčítání do 20. Každá pohádka má 4 části (A4) s obrázky z pohádky a příklady. Pohádka O řepě a Karkulka procvičují matematické spoje sčítání a odčítání do 7. Koblížek do 8. Dlouhý, Široký a Bystrozraký a Perníková chaloupka do 10. Kocour v botách do 20 bez přechodu desítky a Smolíček do 20 s přechodem desítky. Děti počítají příklady, skládají obrázky, poznávají a vyprávějí pohádky podle obrázkové osnovy. Jednotlivé části pohádek jsou barevně rozlišeny a opatřeny symboly pohádek, učitel a žák snadno roztřídí a přehledně uloží. Rozstříhané části pohádek se vloží do samouzavíratelných sáčku a uloží do plastové obálky s drukem. Určeno:pro 1. ročník, vyšší třídy MŠ a žáky se specif. vzdělávacími potřebami, vhodné jako dárek k zápisu