PIŠ - MAŽ


ročník: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
předmět: Matematika Český jazyk
činnost: Počítání, psaní a malování na mazací tabulku.
cíl: Upevnění matematických operací +, -, x, :, prvopočátečního psaní písmen a číslic a problematiky i/y
využití: Motivační funkce/ samostatná práce/ společná práce/ hra/ soutěž/ kontrolní test

popis: S mazací tabulkou PIŠ – MAŽ lze procvičovat hravě a efektivně: prvopočáteční psaní písmen a číslic, sčítání, odčítání, násobení, dělení, problematiku i/y (např.:vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky).