Duhovka


ročník: 4. ročník 5. ročník
předmět: Český jazyk
činnost:
cíl: Upevnění skloňování podstatných jmen, časování sloves, určování slovních druhů
využití:

popis: Slovní druh, osobu, číslo, čas, způsob, vzor, rod a pád určím s Duhovkou hravě a rád.