Počtářské mozaiky


ročník: 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
předmět: Matematika
činnost: hravé počítání s tabulkou
cíl: upevnění matematických operací + , - , · , :
využití: samostatná práce/ soutěž/ kontrolní test/ práce navíc pro nadané žáky/ společná práce

popis: Po rozstříhání vznikne 32 různých počtářských mozaik. Výhodou pomůcky je, že upevňuje čtyři základní matematické operace současně. Součástí pomůcky je návod k použití, metodický postup, klíč se správným řešením pro rychlou kontrolu.