Matematický duel


ročník: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
předmět: Matematika
činnost: počítání s tabulkou
cíl: upevnění matematických operací ·, :, +, -
využití: samostatná práce/ soutěž/ kontrolní test/ práce navíc pro nadané žáky/ společná práce

popis: Pomůcka je založena na práci s tabulkou. Duel má široké využití. Sčítání do 10 a 20, sčítání a odčítání do 100 i 1000, násobení a dělení v oboru malé i velké násobilky, zaokrouhlování a porovnávání čísel. Z tabulky 9 x 9 polí vytvoříme stovky příkladů.x