Násobilky Nezlobilky


ročník: 2. ročník 3. ročník
předmět: Matematika
činnost: hravé počítání s pracovním sešitem
cíl: upevnění matematických operací . , : (okrajově +, -)
využití: motivační funkce/ soutěž / hra/ práce navíc pro nadané žáky/ společná práce, samostatná práce/ zábavný domácí úkol

popis: Násobilky Nezlobilky je pracovní sešit na procvičování násobení a dělení hravou formou. Každé násobilce (2 – 10) je věnována dvojstránka s didaktickými hrami.